HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN / AN TOÀN – XÂY DỰNG

AN TOÀN – XÂY DỰNG

Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động

huấn luyện an toàn lao động 15

LUẬT An toàn, vệ sinh lao động ______ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, ...

Xem tiếp

Huấn Luyện Cấp Giấy Chứng Nhận Nghiệp Vụ Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Huấn Luyện Cấp Giấy Chứng Nhận Nghiệp Vụ Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy Điều kiện huấn luyện, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC A. Điều kiện huấn luyện, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC. I. Điều kiện huấn luyện nghiệp vụ ...

Xem tiếp