HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN / NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM (page 3)

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Khóa học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, giáo viên, mầm non, quản lý giáo dục tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng Cần Thơ Nha Trang. Hotline: 0979868657.

Lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

khóa học sư phạm mầm non tại tp hcm 04

Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm(NVSP); Căn cứ thông tư số 10/2013/TT–BGD&ĐT ngày 28/3/2013 của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng NVSP cho giáo viên ...

Xem tiếp