HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN / NGHIỆP VỤ KHÁC

NGHIỆP VỤ KHÁC

Huấn Luyện Cấp Giấy Chứng Nhận Nghiệp Vụ Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Huấn Luyện Cấp Giấy Chứng Nhận Nghiệp Vụ Phòng Cháy Và Chữa Cháy

Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy Điều kiện huấn luyện, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC A. Điều kiện huấn luyện, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC. I. Điều kiện huấn luyện nghiệp vụ ...

Xem tiếp