HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN (page 4)

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Khóa học bảo mẫu mầm non tại TP HCM

khóa học bảo mẫu mầm non tại tp hcm 04

 Mục tiêu khóa học bảo mẫu mầm non tại TP HCM    Phẩm chất: Yêu trẻ, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỉ luật trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc – giáo dục trẻ.    Năng lực: Có những hiểu biết cơ bản về đặc ...

Xem tiếp

Khóa học cấp dưỡng mầm non tại TP HCM

khóa học bảo mẫu mầm non tại tp hcm 04

Mục tiêu khóa học cấp dưỡng mầm non tại Tp HCM    1/ Kiến Thức: Chương trình nhằm đào tạo cho người học nắm được kiến thức cơ bản về dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ thuật chế biến món ăn; nguyên tắc và phương pháp chế ...

Xem tiếp