HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN (page 4)

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Học văn thư lưu trữ tại Cần Thơ

Học văn thư lưu trữ tại Cần Thơ | Đào tạo văn thu lưu trữ cấp

KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI CẦN THƠ. ĐÀO TẠO VĂN THƯ LƯU TRỮ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CHUẨN BỘ GD Khóa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng tại Cần Thơ nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định ...

Xem tiếp