HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN (page 5)

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I – II – III

BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP, GIẢNG VIÊN CHÍNH, GIẢNG VIÊN

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP, GIẢNG VIÊN CHÍNH, GIẢNG VIÊN (Ban hành theo Quyết định số 1611, 1612, 1612/QĐ-BGĐĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương trình bồi dưỡng Giảng viên cao cấp ...

Xem tiếp

Học hướng dẫn du lịch xin thẻ hành nghề hướng dẫn viên quốc tế nội địa

Khóa học city tour lớp hướng dẫn viên du lịch 04

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH. CẤP CHỨNG CHỈ XIN THẺ HÀNH NGHỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ – DU LỊCH NỘI ĐỊA KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH MẪU THẺ HÀNH NGHỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA ...

Xem tiếp