HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN (page 6)

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Học hướng dẫn du lịch xin thẻ hành nghề hướng dẫn viên quốc tế nội địa

Khóa học city tour lớp hướng dẫn viên du lịch 04

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH. CẤP CHỨNG CHỈ XIN THẺ HÀNH NGHỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ – DU LỊCH NỘI ĐỊA KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH MẪU THẺ HÀNH NGHỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA ...

Xem tiếp

Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động

huấn luyện an toàn lao động 15

LUẬT An toàn, vệ sinh lao động ______ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, ...

Xem tiếp