HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN / NGHIỆP VỤ VĂN THƯ

NGHIỆP VỤ VĂN THƯ

Khóa học văn thư lưu trữ tại TPHCM

Lớp nghiệp vụ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng 1222

KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI TPHCM. ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CHUẨN BỘ GD Khóa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng tại TPHCM nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà ...

Xem tiếp

Khóa học văn thư lưu trữ tại Hà Nội

Lớp nghiệp vụ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng 04

KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI HÀ NỘI. ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CHUẨN BỘ GD Để đáp ứng nhu cầu nâng cao tính chuyên nghiệp, cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức (từ ...

Xem tiếp

Lớp Nghiệp Vụ Thư Ký Văn Phòng

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG. CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ Là một người thư ký, hàng ngày bạn phải giải quyết hàng núi công việc như: sắp xếp hồ sơ, soạn thảo văn bản, tiếp khách, lên lịch trình, tổ chức cuộc họp, lên kế ...

Xem tiếp