HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN / NGHIỆP VỤ VĂN THƯ

NGHIỆP VỤ VĂN THƯ

Học văn thư lưu trữ tại Cần Thơ

Học văn thư lưu trữ tại Cần Thơ | Đào tạo văn thu lưu trữ cấp

KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI CẦN THƠ. ĐÀO TẠO VĂN THƯ LƯU TRỮ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CHUẨN BỘ GD Khóa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng tại Cần Thơ nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định ...

Xem tiếp

Lớp Nghiệp Vụ Thư Ký Văn Phòng

Học văn thư lưu trữ 10

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ THƯ KÝ VĂN PHÒNG. CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ Là một người thư ký, hàng ngày bạn phải giải quyết hàng núi công việc như: sắp xếp hồ sơ, soạn thảo văn bản, tiếp khách, lên lịch trình, tổ chức cuộc họp, lên kế ...

Xem tiếp