HỎI ĐÁP SƯ PHẠM

Trang chủ HỎI ĐÁP SƯ PHẠM

Thông Tư 10 Của Bộ GD&ĐT Về Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2013/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28...

Các câu hỏi liên quan đến lớp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

I. Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm là gì? Học chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm để làm gì? Hỏi: Em chào các thầy cô. Em vừa...

NHIỀU NGƯỜI ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH MỚI