Trang chủ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức dành nghề nghiệp giảng...

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức dành nghề nghiệp giảng viên chính giảng viên cao cấp

655
0

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP

* Phần 1: Gồm các kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng khác:

+ Chuyên đề 1: Xu hướng quốc tế và đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục đại học Việt Nam;

+ Chuyên đề 2: Hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;

+ Chuyên đề 3: Những xu hướng đổi mới quản lý Giáo dục Đại học và quản trị nhà trường;

+ Chuyên đề 4: Những nguyên lý chung trong quản lý và phát triển chuyên môn học thuật

* Phần 2: Các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức với nghề

+ Chuyên đề 5: Phát triển đội ngũ chuyên gia đảm nhiệm sứ mạng phát triển công tác đào tạo của cơ sở Giáo dục Đại học;

+ Chuyên đề 6: Các vấn đề về Quản lý đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo trình độ Đại học – Thạc sỹ và Tiến sỹ;

+ Chuyên đề 7: Hình thức đào tạo trình độ Đại học – Thạc sĩ – Tiến sĩ;

+ Chuyên đề 8: Một số hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong nền kinh tế tri thức;

+ Chuyên đề 9: Phương pháp xây dựng môi trường học thuật và môi trường văn hóa trong cơ sở Giáo dục đại học

+ Chuyên đề 10: Hợp tác và liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế

FORM ĐĂNG KÝ HỌC NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ KHÓA HỌC NÀY

Đăng Ký Online
[Total: 2    Average: 4.5/5]
Đăng Ký Học Ngay Theo Mẫu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here