Học xoa bóp bấm huyệt massage tại Hà Nội

Ngày nay với sự đi lên và phát triển, con người cần được chăm sóc kỹ lưỡng và chu đáo về sức...
Học massage xoa bóp bấm huyệt. Cấp chứng chỉ hành nghề

Học massage xoa bóp bấm huyệt. Cấp chứng chỉ hành nghề

(Căn cứ theo thông tư số 11/2001 hướng dẫn điều hành nghề kỹ thuật viên xoa bóp) Nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của...
Học xoa bóp bấm huyệt tại Quận 10 TPHCM

Học xoa bóp bấm huyệt tại Quận 10 TPHCM

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho học viên đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn quận Tân Bình và khu vực lân...
Học xoa bóp bấm huyệt tại Tân Bình TPHCM

Học xoa bóp bấm huyệt tại Tân Bình TPHCM

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho học viên đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn quận Tân Bình và khu vực lân...

NHIỀU NGƯỜI ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH MỚI