HOME / Tag Archives: an toàn lao động

Tag Archives: an toàn lao động

Luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động

LUẬT An toàn, vệ sinh lao động ______ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, ...

Xem tiếp