HOME / Tag Archives: thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Tag Archives: thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế

Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế 01

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ. LẤY THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN QUỐC TẾ Nội dung đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế: (dựa trên dự thảo thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch). a) Kiến ...

Xem tiếp