Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo Luật du lịch 2017

7 Bước lên kế hoạch chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp hướng dẫn viên...

7 BƯỚC LÊN KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU SỰ NGHIỆP HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Theo thông kê dân số và việc làm, sinh...

Con gái có nên học ngành hướng dẫn viên du lịch

CON GÁI CÓ NÊN HỌC NGÀNH HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Đây gần như là băn khoăn của rất nhiều bật phụ huynh khi có...
Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo Luật du lịch 2017

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

THỦ TỤC CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể...
học chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 03

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

THỦ TỤC CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể...
học chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch 02

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng...

THỦ TỤC CẤP ĐỔI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ, THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA Cơ quan trực tiếp thực...

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao...
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 02

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

THỦ TỤC CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI ĐIỂM Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể...
Luật du lịch về hướng dẫn viên du lịch theo Luật du lịch 2017

Luật du lịch về hướng dẫn viên du lịch theo Luật du lịch 2017

LUẬT DU LỊCH VỀ HƯỚNG DẪN VIÊN  DU LỊCH THEO LUẬT DU LỊCH 2017 Luật du lịch 2017 (Luật số: 09/2017/QH14) này có hiệu lực...
Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo Luật du lịch 2017

Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo Luật du lịch 2017

ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH THEO LUẬT DU LỊCH 2017 Luật Du lịch 2017 kế thừa các quy định về điều...
Quy định về trình độ ngoại ngữ cho hướng dẫn viên du lịch quốc tế theo Luật du lịch 2017

Quy định về trình độ ngoại ngữ cho hướng dẫn viên du lịch quốc...

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ THEO LUẬT DU LỊCH 2017 Nhằm giúp các hướng dẫn...

NHIỀU NGƯỜI ĐĂNG KÝ

CHƯƠNG TRÌNH MỚI