HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Học cấp dưỡng tại Hà Nội

học cấp dưỡng tại hà nội

TUYỂN SINH KHÓA HỌC CẤP DƯỠNG TẠI HÀ NỘI. ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CẤP CHỨNG CHỈ CẤP DƯỠNG Khóa học cấp dưỡng tại Hà Nội giành cho: Là công dân Việt Nam biết đọc, biết viết. Là người đang và có nhu cầu làm việc tại các trường mầm non, ...

Xem tiếp

Học bảo mẫu mầm non tại Hà Nội

học bảo mẫu mầm non tại hà nội

TUYỂN SINH KHÓA HỌC BẢO MẪU MẦM NON TẠI HÀ NỘI. CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ BẢO MẪU MẦM NON Khóa học bảo mẫu mầm non tại Hà Nội giành cho: Là công dân Việt Nam có trình độ văn hóa tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên, có ...

Xem tiếp

Khóa học văn thư lưu trữ tại TPHCM

Lớp nghiệp vụ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng 1222

KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI TPHCM. ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CHUẨN BỘ GD Khóa học nghiệp vụ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng tại TPHCM nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà ...

Xem tiếp

Khóa học văn thư lưu trữ tại Hà Nội

Lớp nghiệp vụ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng 04

KHÓA HỌC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI HÀ NỘI. ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CHUẨN BỘ GD Để đáp ứng nhu cầu nâng cao tính chuyên nghiệp, cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức (từ ...

Xem tiếp

Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I – II – III

BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP, GIẢNG VIÊN CHÍNH, GIẢNG VIÊN

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP, GIẢNG VIÊN CHÍNH, GIẢNG VIÊN (Ban hành theo Quyết định số 1611, 1612, 1612/QĐ-BGĐĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương trình bồi dưỡng Giảng viên cao cấp ...

Xem tiếp