HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN / NGHIỆP VỤ DU LỊCH

NGHIỆP VỤ DU LỊCH

Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch

Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH. CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH Nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch (Dựa trên dụ thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch 2018) Chương ...

Xem tiếp

Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế

Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế 01

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ. LẤY THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN QUỐC TẾ Nội dung đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế: (dựa trên dự thảo thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch). a) Kiến ...

Xem tiếp