HOME / ĐÀO TẠO NGẮN HẠN / NGHIỆP VỤ DU LỊCH

NGHIỆP VỤ DU LỊCH

Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch

Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH. CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH Nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch Chương trình khung đào tạo nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa bao gồm: a) Kiến thức cơ ...

Xem tiếp

Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế

Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế 01

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ. LẤY THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN QUỐC TẾ Nội dung đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế a) Kiến thức cơ sở (70 tiết), bao gồm: Địa lý Việt Nam (10 tiết); lịch sử Việt Nam ...

Xem tiếp