THÔNG TIN TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN TOÀN QUỐC

Hotline: 0979 86 86 57 - 0973 86 86 00

New

Tháng Một, 2018

 • 10 Tháng Một

  Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch

  Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch

  ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH. CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH Nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch (Dựa trên dụ thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch 2018) Chương ...

  Xem tiếp
 • 9 Tháng Một

  Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa

  Khóa học hướng dẫn viên du lịch ngắn hạn 01

  ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA. LẤY THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN NỘI ĐỊA Nội dung đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa: (dựa trên dự thảo thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch 2018) a) Kiến ...

  Xem tiếp
 • 9 Tháng Một

  Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế

  Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế 01

  ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ. LẤY THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN QUỐC TẾ Nội dung đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế: (dựa trên dự thảo thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch). a) Kiến ...

  Xem tiếp

Tháng Mười Hai, 2017